Tổng quan về dịch vụ

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ

Lĩnh vực xây lắp:

 • Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Lĩnh vực gia công, sản xuất:

 • Gia công ống gió, cửa gió và phụ kiện
 • Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

Lĩnh vực thương mại, vận chuyển:

 • Buôn bán máy móc thiết bị
 • Buôn bán kim loại và quặng kim loại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ